Zmiany wprowadzone
$d=2016.06.05$d=2016.06.14
$z=
$o=
$b=3505

#Najciekawsze projekty


http://budzet.zm.org.pl


kontraruch_o15c-srod.jpg
http://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/voting/welcome

<iframe width="100%" height="600px" frameBorder="0" src="http://umap.openstreetmap.fr/en/map/budzet-partycypacyjny-2017_87200?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false#13/52.2460/21.0030"></iframe>


http://umap.openstreetmap.fr/en/map/budzet-partycypacyjny-2017_87200
http://twojbudzet.um.warszawa.pl

Wydarzenie na FB:
http://www.facebook.com/events/1604826289827615/

Strony archiwalne:

http://budzet2016.zm.org.pl

http://budzet2015.zm.org.pl


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.