Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Wola
$k=budżet partycypacyjny, bezpieczeństwo, piesi, rowery, wola
$a=Patryk Bielecki, Marcin Czajkowski
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=3298

#Obszar Czyste + Mirów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2129" target="_blank"><b>2. Uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej</b></a>
<br/>
Projekt zakłada przeniesienie parkowania częściowo lub całkowicie na istniejącą jezdnię i uspokojenie ruchu przez zawężenie zbyt szerokich pasów ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej, na odcinku od Skierniewickiej do Towarowej.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1805" target="_blank"><b>9. Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe</b></a>
<br/>
Projekt polega na uporządkowaniu 2 skwerów przy Towarowej i Rondzie ONZ, poprawie bezpieczeństwa ruchu i pieszych na skrzyżowaniach Twarda / Sienna i Twarda / Śliska, nasadzeniu nowych drzew wzdłuż Towarowej, utworzenie parkingu dla autokarów przy Muzeum oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego.


bp2017-wola-czyste_mirow-przejazdy.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2238" target="_blank"><b>Bezpiecznetarget="_blank"><b>10. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów (Kasprzaka-Prosta)</b></a>
<br/>
Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi / kierowcami.

bp2017-wola-czyste_mirow-ogrodowa_wronia.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2217" target="_blank"><b>Poprawatarget="_blank"><b>17. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej</b></a>
<br/>
Obecne zagospodarowanie skrzyżowania Ogrodowej i Wroniej jest niebezpieczne i nieefektywne. Projekt pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń i poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1805" target="_blank"><b>Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe</b></a>
<br/>
Projekt polega na uporządkowaniu 2 skwerów przy Towarowej i Rondzie ONZ, poprawie bezpieczeństwa ruchu i pieszych na skrzyżowaniach Twarda / Sienna i Twarda / Śliska, nasadzeniu nowych drzew wzdłuż Towarowej, utworzenie parkingu dla autokarów przy Muzeum oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2129" target="_blank"><b>Uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej</b></a>
<br/>
Projekt zakłada przeniesienie parkowania częściowo lub całkowicie na istniejącą jezdnię i uspokojenie ruchu przez zawężenie zbyt szerokich pasów ruchu na ul. Siedmiogrodzkiej i Grzybowskiej, na odcinku od Skierniewickiej do Towarowej.


#Obszar Młynów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2172" target="_blank"><b>Usprawnieniatarget="_blank"><b>6. Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie</b></a>
<br/>
Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, wyznaczenie pasów rowerowych lub pasów postojowych na jezdni ul. Ostroroga oraz łącznik rowerowy pomiędzy Obozową a Tyszkiewicza.

#Obszar Nowolipki + Powązki

bp2017-wola-nowolipki_powazki-piaskowa.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2355" target="_blank"><b>Rowerowe Powązki
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2170" target="_blank"><b>2. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powązkowskiej - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława aod wiaduktu kolejowego do ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni</b></a>Tatarskiej</b></a>
<br/>
Pochylnia umożliwi przejazd rowerem i przejście z wózkiem dziecięcymUzupełnienie sieci dróg rowerowych o fragment odcinka wzdłuż ulicy Powązkowskiej - pomiędzy osiedlamiwiaduktem kolejowym a Rondem Radosława (centrum handlowe, przystanki tramwajowe).ul. Tatarską. Zapewnienie połączenia rowerowego pomiędzy Wolą a Żoliborzem (i dalej - Bielanami) i zapewnienie mieszkańcom tych dzielnic dogodnego dojazdu w inne części Woli oraz w kierunku Śródmieścia i Pragi.

bp2017-wola-nowolipki_powazki-leszno.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4503" target="_blank"><b>Ścieżkatarget="_blank"><b>12. Ścieżka rowerowa na al. Solidarności</b></a>
<br/>
Projekt uspójnienia sieci rowerowej i poprawy komfortu pieszych. Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej i remont chodnika po północnej stronie alei Solidarności oraz wydzielenie ścieżki z jezdni na odcinku ul. Leszno w celu połączenia planowanych ścieżek na ul. Leszno i Okopowej z ul. Żelazną.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2170" target="_blank"><b>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powązkowskiejbp2017-wola-nowolipki_powazki-piaskowa.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2355" target="_blank"><b>18. Rowerowe Powązki
- od wiaduktu kolejowego dobudowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Tatarskiej</b></a>Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni</b></a>
<br/>
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o fragment odcinka wzdłuż ulicy Powązkowskiej -Pochylnia umożliwi przejazd rowerem i przejście z wózkiem dziecięcym pomiędzy wiaduktem kolejowymosiedlami a ul. Tatarską. Zapewnienie połączenia rowerowego pomiędzy Wolą a Żoliborzem (i dalej - Bielanami) i zapewnienie mieszkańcom tych dzielnic dogodnego dojazdu w inne części Woli oraz w kierunku Śródmieścia i Pragi.Rondem Radosława (centrum handlowe, przystanki tramwajowe).

#Obszar Ulrychów + Odolany

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1808" target="_blank"><b>Usprawnieniatarget="_blank"><b>15. Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie</b></a>
<br/>
Projekt polega na wybudowaniu chodnika łączącego przystanek autobusowy PARAFIALNA (dawny Prądzyńskiego) w al. Prymasa Tysiąclecia z ulicą Ordona a także dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.