Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Ursynów
$k=budżet partycypacyjny, bezpieczeństwo, ursynów
$a=Tomasz Wałkuski, Hanna Wróbel
$d=2016.06.05
$z=0
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2401" target="_blank"><b>35. Kolejne 50 drzew dla Ursynowa</b></a>
<br/>
Projekt zakłada dosadzenie 50 drzew wzdłuż głównych ulic Ursynowa. Dzięki alejom drzew ulice wyglądają lepiej, są przyjemniejsze, drzewa ograniczają hałas, oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków. Drzewa pojawią się na trawnikach wzdłuż kilkunastu głównych ulic.

#Obszar Ursynów Wysoki Północny

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2478"href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2248" target="_blank"><b>17. Łączymy Parki na Ursynowie Północnym</b></a>
<br/>
Kontynuacja zwycięskiego projektu <q>Łączymy Parki</q> z poprzedniej edycji BP. Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R. Kozłowskiego w jeden duży park! Potrzebny jest remont chodników, dosadzenie roślinności ozdobnej, postawienie ławek.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2478" target="_blank"><b>19. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - skwer na ul. ZWM bez parkowania pojazdów</b></a>
<br/>
Celem projektu jest utworzenie skweru na placykach (górnym i dolnym) przylegających do placówek oświatowych na ul. ZWM - założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek i ograniczenie ruchu samochodów i parkowania do niezbędnego minimum (dojazd dla służb oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych).

#Obszar Ursynów Wysoki Południowy

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2762" target="_blank"><b>Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową</b></a>
<br/>
Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową (pomiędzy budynkiem Stryjeńskich 13D a wejściem do Parku Moczydełko).

#Obszar Zielony Ursynów

bp2017-ursynow-zielony-tempo30.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1797" target="_blank"><b>9. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa (część 2)</b></a>
<br/>
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską, Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską - Sztajerka). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją pomysłu z poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.