Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Śródmieście
$k=budżet partycypacyjny, bezpieczeństwo, piesi, rowery, śródmieście
$a=Aleksander Buczyński, Michał Harasimowicz, Paweł Ziniewicz
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=3304

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2017-srodmiescie-ogolnodzielnicowe-tamka.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3751" target="_blank"><b>15. Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim</b></a>
<br/>
Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach Tamka i Zajęcza, łączących istniejące pasy rowerowe na Tamce i Podskarpową Ścieżkę Rowerową ze drogami dla rowerów na moście Świętokrzyskim i bulwarami nad Wisłą; zapewnienie ciągłości głównej trasy rowerowej z Woli na Pragę.

bp2017-srodmiescie-ogolnodzielnicowe-uzupelnienie_sieci.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2733" target="_blank"><b>25. Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu</b></a>
<br/>
Poprawa spójności i bezpieczeństwa sieci tras rowerowych w centrum Warszawy poprzez budowę lub korektę 4 odcinków dróg lub pasów ruchu dla rowerów, dobranych tak by jak najlepiej uzupełniać planowane w latach 2016-2017 większe inwestycje. Łatwiejszy dojazd m.in. z/na Żoliborz, most Gdański i Trakt Królewski.

bp2017-srodmiescie-ogolnodzielnicowe-przejazdy.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2040" target="_blank"><b>43. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów</b></a>
<br/>
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

bp2017-srodmiescie-ogolnodzielnicowe-kontraruch.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2041" target="_blank"><b>49. Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu</b></a>
<br/>
Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na kolejnych odcinkach lokalnych ulic jednokierunkowych w dzielnicy, poprawiające dostępność Śródmieścia i umożliwiające poruszanie się na rowerze z pominięciem najbardziej niebezpiecznych głównych ulic.

#Obszar Sawa

bp2017-srodmiescie-sawa-oswietlenie_bulwaru.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2080" target="_blank"><b>5. Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej</b></a>
<br/>
Projekt zakłada montaż 3 lamp na odcinku drogi rowerowej biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego.

bp2017-srodmiescie-sawa-oswietlenie_wenedow.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2451" target="_blank"><b>13. Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdowej</b></a>
<br/>
Oświetlenie ruchliwego, uczęszczanego węzła rowerowego, leżącego na jednej z głównych tras rowerowych wschód - zachód.

bp2017-srodmiescie-sawa-wislostrada.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4512" target="_blank"><b>14. Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!</b></a>
<br/>
Projekt poprawy bezpieczeństwa i uspójnienia ważnego szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na Wisłostradzie. Zadanie obejmuje ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarską od ul. Zajęczej do ul. Ludnej po stronie zachodniej.

#Obszar Wars

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3888" target="_blank"><b>3. Krucza przyjazna dla pieszych - szerszy chodnik</b></a>
<br/>
Projekt polega na przeniesieniu parkowania z chodnika na jezdnię na ul. Kruczej na południe od ul. Pięknej.

bp2017-srodmiescie-wars-hoza.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4374" target="_blank"><b>26. Drugie dojście na przystanek tramwajowy Hoża 04</b></a>
<br/>
Projekt poprawy dostępności komunikacji miejskiej polega na budowie chodnika o długości ok. 60 metrów do przystanku Hoża 04 na ul. Marszałkowskiej. Ma to na celu umożliwienia dojścia na przystanek z przejścia dla pieszych przy ulicy Wilczej (od strony południowej).

bp2017-srodmiescie-wars-przejazdy.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3919" target="_blank"><b>27. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów</b></a>
<br/>
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.