Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Rembertów
$k=budżet partycypacyjny, pasy rowerowe, rembertów
$a=Michał ZygaZyga, Tomasz Główka
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=3295

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2017-rembertow-platnerska.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3401" target="_blank"><b>14. Deptak w ciągu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie</b></a>
<br/>
Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza a ulicą Gembarzewskiego.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1887" target="_blank"><b>18. Pasy rowerowe - zmiana organizacji ruchu w al. Chruściela &#8222;Montera&#8221; między ul. Paderewskiego a rondem</b></a>
<br/>
Zmiana organizacji ruchu na środkowym odcinku al. gen. A. Chruściela &#8222;Montera&#8221; od ul. I. J. Paderewskiego do ronda gen. A. E. Fieldorfa. Przesunięcie parkowania z chodnika na prawy pas jezdni i wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.