Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Bielany
$k=budżet partycypacyjny, ścieżki, bielany
$a=Aleksander Buczyński, Bogdan Rossa
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=3514

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2017-bielany-ogolnodzielnicowe-twardowska.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3823" target="_blank"><b>3. Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską</b></a>
<br/>
Wygodne powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską na zasadzie tzw. czwartego ramienia skrzyżowania wraz z oznakowaniem na jezdni.

bp2017-bielany-ogolnodzielnicowe-uzupelnienie_sieci.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2840" target="_blank"><b>17. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach</b></a>
<br/>
Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 350 m, poprawiających spójność sieci tras rowerowych na Bielanach. Dodatkowo wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej oraz zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na dwóch lokalnych ulicach jednokierunkowych.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2252" target="_blank"><b>31. Montaż wyświetlaczy informujących o najbliższych odjazdach pojazdów komunikacji naziemnej na peronach stacji metra Słodowiec</b></a>
<br/>
Projekt polega na montażu monitorów przy południowych wyjściach z peronu stacji Słodowiec pokazujących czas do odjazdu najbliższych tramwajów i autobusów.

#Obszar Chomiczówka

bp2017-bielany-chomiczowka-uzupelnienie_sieci.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2868" target="_blank"><b>8. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce</b></a>
<br/>
Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.

#Obszar Piaski

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2649" target="_blank"><b>2. Równo na Reymonta rowerem</b></a>
<br/>
Zastąpienie (niezgodnej z obecnymi standardami) kostki betonowej na równą nawierzchnię asfaltową na drodze dla rowerów wzdłuż al. Reymonta (odc. Broniewskiego - gr. dzielnicy Bemowo).

#Obszar Ruda, Marymont, Las Bielański

trasa_ak-mickiewicza-162.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2245" target="_blank"><b>10. Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej</b></a>
<br/>
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony nasypu ul. Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK - od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza. Nawierzchnia bitumiczna.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3816" target="_blank"><b>14. Zazieleńmy Marymoncką i Podleśną</b></a>
<br/>
Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Podleśnej (na całej długości po obu stronach) i Marymonckiej (na całej długości po stronie wschodniej).

#Obszar Słodowiec

bp2017-bielany-slodowiec-park_olszyna.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2384" target="_blank"><b>5. Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta</b></a>
<br/>
Bezpieczny i wygodny korytarz pieszo-rowerowy przez dwa parki, od skrzyżowania Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania Perzyńskiego i Staffa, łączący trzy istniejące ścieżki rowerowe. Dodatkowo utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego Park Olszyna.

#Obszar Stare Bielany

wyscig_pokoju-138-4313.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4472" target="_blank"><b>3. Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na 7 ulicach jednokierunkowych</b></a>
<br/>
Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach: Zuga, Cegłowska, Lipińska, Płatnicza, Kleczewska, Staffa, Magiera.

bp2017-bielany-stare-park_lindego.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3880" target="_blank"><b>11. Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego</b></a>
<br/>
Wygodna ścieżka dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Twardowskiej i Karskiej.

#Obszar Wawrzyszew

bp2017-bielany-wawrzyszew-sokratesa.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3353" target="_blank"><b>7. Bezpieczna ul. Sokratesa</b></a>
<br/>
Wyznaczenie pasów postojowych, budowa wysp osłaniających przejścia dla pieszych, uzupełnienie i poprawa oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokratesa.

#Obszar Wrzeciono, Młociny

bp2017-bielany-wrzeciono-uzupelnienie_sieci.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3026" target="_blank"><b>10. Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach</b></a>
<br/>
Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów przy ulicach Kasprowicza i Marymonckiej, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na zjeździe z mostu Północnego, wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Książąt Mazowieckich i ulepszenie piaszczystej nawierzchni na niebieskim szlaku rowerowym przez Las Młociński.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.