Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Bemowo
$k=budżet partycypacyjny, rowery, bemowo
$a=Tomasz Smyczyński, Bemowiacy
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2679" target="_blank"><b>Ścieżkatarget="_blank"><b>27. Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek</b></a>
<br/>
Budowa ostatniego brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż zalewanej płyty Powstańców Śl., 750 m od kapliczki przy Pirenejska 8 do skrzyżowania z Wrocławską i dalej dociągniecie do Szkoły Zachodzącego Słońca.

#Obszar Lotnisko, Bemowo &#8211; Lotnisko, Fort Bema

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2361" target="_blank"><b>Bezpiecznatarget="_blank"><b>8. Bezpieczna Wrocławska i pas rowerowy</b></a>
<br/>
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. gen. Bolesława Szareckiego (obecnie dziki przedept). Wyznaczenie pasa rowerowego, miejsc parkingowych na jednym pasie jezdni.

#Obszar Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1734" target="_blank"><b>13. Łatwiej rowerem i pieszo przy Tesco na Górczewskiej</b></a>
<br/>
Projekt zakłada przebudowę istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Górczewskiej między ulicą Powstańców Śląskich a pętlą tramwajową osiedle Górczewska poprzez wymianę obecnej nawierzchni z kostki betonowej na asfaltową z zachowaniem ciągłości przez przejazdy do posesji.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.