Budżet partycypacyjny Warszawa 2021

Projekty do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Targówek, obszary Targówek Mieszkaniowy i Zacisze.

Wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku

Projektodawca: Artur Tondera.

Obszar: Targówek Mieszkaniowy.

Opis

Proponuję wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Gorzykowskiej od skrzyżowania z ul. Święciańską do ul. Myszkowskiej, na ul. Myszkowskiej od skrzyżowania z ul. Gorzykowską do ul. Handlowej, na ul. Handlowej od ul. Myszkowskiej do ul. Ossowskiego oraz ul. Ossowskiego od ul. Handlowej do ul. Barkocińskiej.

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie spowoduje zwiększenie komfortu poruszania się rowerzystów po Targówku i jednocześnie, przez zawężenie przekroju jezdni dla samochodów, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Wstępny kosztorys

Projekt organizacji ruchu - 6000 zł

Wyznaczenie pasów dł. 2,2 km - 22000 zł

Całkowity koszt projektu: 28000 zł

Wynik głosowania

Projekt zdobył 598 głosów, zajął 1. miejsce w obszarze Targówek Mieszkaniowy dzielnicy Targówek i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!